Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Υπόγειους κάδους απορριμμάτων θα αποκτήσουν Ελληνικό - Αργυρούπολη

Προγραμματική σύμβαση για τη διαμόρφωση χώρων εγκατάστασης υπόγειων συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων στον δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης υπέγραψαν η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου και ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος.
Το έργο, προϋπολογισμού 319.800 ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από
πόρους της Περιφέρειας. προκειμένου να διευκολυνθεί ο δήμος στο ζήτημα της αυτοδιαχείρισης των απορριμμάτων.
Θα κατασκευαστούν οι απαραίτητες υποδομές εντός του αστικού ιστού (σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους) για την εγκατάσταση υπόγειων «κάδων», αποθηκευτικής χωρητικότητας τριών κυβικών μέτρων έκαστος, για τη συλλογή οικιακών και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.
Επιπλέον, για την αποκομιδή των απορριμμάτων προβλέπεται και η μετατροπή ενός απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου πρέσας) με τοποθέτηση ενός μηχανισμού υδραυλικού γερανού.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
12/1/2018