Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

ΤΟ ΣΠΙΤΙΜΟΥ!!

Το θέμα της έκθεσης ήταν «το σπίτι μου» (Η οδηγία ήταν να περιγράψουν το σπίτι τους. Μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν έως 250 λέξεις)».