Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Από πολιτικούς σαν τον Γεννηματά πέσαμε στο Γεωργιάδη (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο νόμος για την ίδρυση του ΕΣΥ ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο του 1983 επι Γεννηματά και Αυγερινου. Στο άρθρο 1 διατυπώνεται η φιλοσοφία του νόμου με βάση τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές: * Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό που δεν υπακούει στους νόμους του κέρδους.
* Κάθε πολίτης, ανεξάρτητα από την κοινωνική και οικονομική του θέση και τον τόπο διαμονής του, έχει το δικαίωμα για ίση και υψηλού επιπέδου περίθαλψη και κοινωνική φροντίδα. * Η προστασία της υγείας είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους και υλοποιείται μέσα από ένα ενιαίο, αποκεντρωμένο και δημοκρατικό σύστημα υγείας. Η προστασία της υγείας είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Τούτο εναρμονίζεται και με την επιταγή του Ελληνικού Συντάγματος στο άρθρο 21''. Τώρα ακόμη και θυγατέρα του σερβίρουν το ΠΑΣΟΚ στα πόδια του Γεωργιάδη που θεωρεί τους ανθρώπους-ασθενείς πατσαβούρες στα ράφια του Μαρινόπουλου Ω! Καιροί Ω! Ηθη