Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Ενημέρωση Lamda στο ΚΔΣ για το σχέδιο ανάπτυξης του Ελληνικού

Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) για την ανάπλαση του Ελληνικού παρουσίασε στο Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας (ΚΣΔ) η Lamda Development.
Η παρουσίαση, η οποία είθισται να πραγματοποιείται πριν την έναρξη της Διαδικασίας Διαβούλευσης, έγινε σύμφωνα με πληροφορίες με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας
Περιουσίας, Πέτης Πέρκα -στην οποία και υπάγεται το Γραφείο Ελληνικού- σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα.
Παρόντες ήταν όλα τα μέλη του ΚΣΔ (οι Γενικοί Γραμματείς των υπουργείων), υπηρεσιακοί παράγοντες των υπουργείων, ο Επενδυτής με τους συμβούλους έργου – μελετητές του, το ΤΑΙΠΕΔ, η Ελληνικόν Α.Ε., μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων και οι Δήμαρχοι Ελληνικού και Αλίμου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι συμμετέχοντες είχαν μια πρώτη αναλυτική ενημέρωση από τη Lamda και τους Μελετητές της για το σχέδιο ανάπτυξης του Ελληνικού, με έμφαση στην ιδέα και την έμπνευση της ανάπλασης.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρώτα παρουσιάστηκε η αρχιτεκτονική μελέτη από τη Foster and Partners με την ιδέα του σχεδιασμού. Ακολούθησε η πολεοδομική τεκμηρίωση του ΣΟΑ, αναλύοντας θέματα πολεοδομικής φύσεως (χωρικός προορισμός, πολεοδομικά μεγέθη ακινήτου ανά ζώνες κλπ.).
Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση των κυρίων σημείων της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) με ζητήματα που άπτονται περιβαλλοντικών θεμάτων και τέλος παρουσιάστηκε η Μελέτη Πάρκου με τα στοιχεία για το σχεδιασμό του Μητροπολιτικού Πάρκου πρασίνου.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
3/7/2017