Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Κερδίζει το στοίχημα των εσόδων ο ΕΦΚΑ

Το κρίσιμο στοίχημα των εσόδων φαίνεται πως κερδίζει ο ΕΦΚΑ, καθώς το πρώτο πεντάμηνο της λειτουργίας του το νέο υπερταμείο παρουσιάζει πλεόνασμα 91,4 εκατ. ευρώ, αντί προϋπολογισμένου ελλείμματος 318 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του για το 2017.

Συγκεκριμένα το σύνολο των εσόδων του ΕΦΚΑ το διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου 2017 ανήλθε σε 15,6 δισ. ευρώ, ενώ το σύνολο των εξόδων του ανήλθε σε 14,9 δισ. ευρώ.
Από τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ, που παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα η «Ναυτεμπορική», προκύπτει ότι το «ταμειακό πλεόνασμα» του πρώτου πενταμήνου ανέρχεται σε 698,9 εκατ. ευρώ, αλλά σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 618,5 εκατ. ευρώ που είναι εισπράξεις οι οποίες έγιναν από τον ΕΦΚΑ για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ, του ΟΑΕΔ, του ΕΤΕΑΕΠ (επικούρηση - εφάπαξ) και του ΑΚΑΓΕ.Επισημαίνεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του ΕΦΚΑ αναθεωρήθηκε και έχει προσαρμοστεί στις προβλέψεις του νέου ΜΠΔΣ 2018 - 2021 και το συνολικό ετήσιο προϋπολογισμένο έλλειμμά του για το τρέχον έτος είναι 765 εκατ. ευρώ (ν. 4472/17, άρθρο 163). Αυτό το έλλειμμα των 765 εκατ. ευρώ αναγόμενο σε μηνιαία βάση αντιστοιχεί περίπου σε 63,7 εκατ. ευρώ, άρα σε πεντάμηνη βάση ανέρχεται σε 318,5 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το αρχικό προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλεπόταν για το 2017 συνολικό έλλειμμα 1.124.373.630 ευρώ για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Αποδόσεις και οφειλές 

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ, μέχρι το τέλος του πρώτου πενταμήνου του 2017 έχουν αποδοθεί τα εξής ποσά στους υπόλοιπους οργανισμούς του Δημοσίου: στον ΕΟΠΥΥ αποδόθηκαν 1,7 δισ. ευρώ και απομένει η απόδοση άλλων 127 εκατ. ευρώ, στον ΟΑΕΔ αποδόθηκαν 594,9 εκατ. ευρώ και απομένουν άλλα 204 εκατ. ευρώ και στο υπερεπικουρικό ταμείο, το ΕΤΕΑΕΠ, αποδόθηκαν 717 εκατ. ευρώ, ενώ μένει να αποδοθούν άλλα 204,8 εκατ. ευρώ. Για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) οι εισπράξεις ανήλθαν σε 265,1 εκατ. ευρώ, από τα οποία αποδόθηκαν στον αντίστοιχο λογαριασμό τα 198,3 εκατ. ευρώ.
Το πλεόνασμα των 91,4 εκατ. ευρώ για το 1ο πεντάμηνο του 2017 προκύπτει από την προσαρμογή των στοιχείων, καθώς από το «ταμειακό αποτέλεσμα» των 698,9 εκατ. ευρώ αφαιρείται το ποσό των 618,5 εκατ. ευρώ και απομένει ένα καθαρό πλεόνασμα 80,4 εκατ. ευρώ στο οποίο προστίθεται και το ποσό των 11,04 εκατ. ευρώ, που αναλογεί στην προμήθεια 2% επί του ποσού των 551,74 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στη διαφορά της μη απόδοσης σε ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΔ και ΕΤΕΑΕΠ.
Στόχοι και αποτελέσματα 

1. Έσοδα μισθωτών:
Αύξηση κατά 223 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών, από τους οποίους εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανήλθαν σε 2.430.000.000 ευρώ. Ο αρχικός στόχος του αναθεωρημένου προϋπολογισμού προέβλεπε έσοδα ύψους 2.207.000.000 ευρώ. Συνεπώς, παρουσιάζεται αύξηση εσόδων κατά 223 εκατ. ευρώ (αύξηση 10,4%).
2. Έσοδα μη μισθωτών - αυτοαπασχολουμένων: Αύξηση κατά 73 εκατ. ευρώ. Ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός προέβλεπε έσοδα για το πρώτο πεντάμηνο 708 εκατ. ευρώ από τους αυτοαπασχολούμενους - ελεύθερους επαγγελματίες - αγρότες - επιστήμονες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών ανήλθαν στο πρώτο πεντάμηνο στα 781 εκατ. ευρώ, δηλαδή παρουσιάστηκαν αυξημένα κατά 73 εκατ. ευρώ ή περίπου κατά 10% σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμένο στόχο.
3. Έσοδα από εισφορές Δημοσίου: Μείωση κατά 72 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές εισπράξεις από τα έσοδα των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών δημοσίων υπαλλήλων ανήλθαν σε 333 εκατ. ευρώ, ενώ η αρχική πρόβλεψη ήταν 405 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, το Δημόσιο χρωστά στον ΕΦΚΑ εισφορές ύψους 72 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου Εργασίας, το πρώτο πεντάμηνο του έτους ένα ποσό ύψους 42 εκατ. ευρώ «από παραδρομή των εκκαθαριστών του Δημοσίου» αντί για εισφορές υπέρ του ΕΦΚΑ μεταφέρθηκε ως έσοδο υπέρ του Δημοσίου και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ για τη μεταφορά αυτού του ποσού από το Δημόσιο στον ΕΦΚΑ.
4. Έσοδα από ρυθμίσεις οφειλών: Αύξηση κατά 37 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα τα έσοδα από ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών ανήλθαν στα 350 εκατ. ευρώ έναντι του αρχικού στόχου που ήταν τα 312 εκατ. ευρώ.
5. Έξοδα. Η δαπάνη για τις κύριες συντάξεις ανήλθε στα 10,6 δισ. ευρώ, ενώ η αρχική εκτίμηση ήταν 10,7 δισ. ευρώ.
 
 Του Στέλιου Παπαπέτρου
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
22/11/2017


ΕΦΚΑ: Έως τις 30 Νοεμβρίου οι εισφορές των αγροτών για το β' εξάμηνο του 2016