Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Πού μπορείτε να στείλετε τα παράπονά σας για καθημερινά προβλήματα

Σε μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην αμεσότερη επικοινωνία του πολίτη με την κυβέρνηση με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση και αντιμετώπιση ζητημάτων της καθημερινότητας, προχώρησε ο υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης.
Προς το σκοπό αυτό ζητά την επικοινωνία των πολιτών μέσω συγκεκριμένων ιστοσελίδων και τηλεφωνικών γραμμών και
ηλεκτρονικών διευθύνσεων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών του.
«Απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες και ζητάμε τη συμβολή τους για να βελτιώσουμε όσα μας δυσκολεύουν στην καθημερινή μας ζωή και κυρίως στην επαφή με το σύνολο της κρατικής δομής και λειτουργίας», αναφέρεται συγκεκριμένα στη σχετική ανακοίνωση του υπουργού Επικρατείας Αλέκου Φλαμπουράρη.
Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι «η επίλυση των προβλημάτων θα είναι το κύριο μέλημά μας και ταυτόχρονα η αξιολόγηση, η ομαδοποίηση και η επεξεργασία ώστε να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής».
Η δομή για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας του πολίτη έχει συγκροτηθεί υπό τον Υπουργό Επικρατείας Αλέξανδρο Φλαμπουράρη, προκειμένου να αναλάβει πρωτοβουλίες και να συντονίσει δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Επικουρείται από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου.
«Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.
Ζητάμε από τους πολίτες να μας αποστείλουν θέματα τα οποία βρίσκουν μπροστά τους, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.
Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.
Τα θέματα που καταγράφονται ταξινομούνται κυρίως στις παρακάτω ομάδες:
– Ατομικά ή αυτά που απασχολούν μικρές ή μεγάλες ομάδες πολιτων.
– Αυτά που επιλύονται με συνεχή και επίμονο συντονισμό και παρακολούθηση των εμπλεκόμενων φορέων.
– Αυτά που αφορούν κακοδιοίκηση και διαφθορά.
– Αυτά που χρειάζονται κανονιστικές ρυθμίσεις, αποφάσεις οργάνων κλπ.
– Αυτά που απαιτούν νομοθετικές παρεμβάσεις» τονίζεται.

Ακολουθούν αναλυτικά οι τρόποι επικοινωνίας που παραθέτει ο υπουργός Επικρατείας:

-στην ηλεκτρονική σελίδα: kathimerinotita.gov.gr
(μέσω υποβολής φόρμας)
-στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kathimerinotita@ypep.gr

Καθώς επίσης και στα παρακάτω:

-Στα τηλ: 2103385314,φαξ: 2103385317, email: a.flampouraris@parliament.gr
-Στα τηλ: 2103385305, φαξ: 2103385210, email: ypep.co@ypep.gr
-Στα τηλ: 2103385100, φαξ: 2103385109, email: ypep.co@ypep.gr

Newsbeast
9/2/2017