Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

Πάει στις κηδείες και γελάει, στα γεννητούρια πάει και κλαίει!

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ!!