Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Δόθηκε στην κυκλοφορία η σήραγγα της Παναγοπούλας στο ρεύμα προς Αθήνα

Όλα παίρνουν το δρόμο τους σιγά σιγά και οι παραδόσεις των έτοιμων τμημάτων στους αυτοκινητοδρόμους, συνεχίζονται

Από το μεσημέρι της Παρασκευής, όσοι ξεκινούν από Πάτρα και πηγαίνουν προς Αθήνα, απολαμβάνουν τη χρήση του συμπλέγματος των σηράγγων της Παναγοπούλας (μήκους 4.000μ.
και δύο μικρότερων περί τα 550μ. έκαστη), στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της κατασκευής των εκατέρωθεν συνδέσεων του κλάδου προς Πάτρα.Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι ισχύει προσωρινή απαγόρευση διέλευσης των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων, τα οποία θα εξέρχονται στον προηγούμενο κόμβο του Ρίου και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού θα επανεισέρχονται στον νέο αυτοκινητόδρομο της Κορίνθου - Πατρών από τον κόμβο Σελιανιτίκων.

Μάλιστα, για τον καλύτερο έλεγχο, την επιτήρηση και τη διαχείριση των σηράγγων, θα λειτουργεί τοπικό (προσωρινό) Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ Παναγοπούλας), που βρίσκεται πριν από την είσοδο της σήραγγας στην κατεύθυνση προς Πάτρα.

Καταλήγοντας, δεν θα πρέπει να μας καταλάβει, ως οδηγούς, ο ενθουσιασμός από την παράδοση των έργων. Οδηγούμε συνετά, στα όρια ταχύτητας και τηρούμε όλους τους κανόνες ασφαλείας, οι οποίοι στις σήραγγες είναι αυξημένοι.

Του Δημήτρη Μπαλή
31/3/2017