Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Οι 42 ευκαιρίες για σύνταξη στα 60 μέχρι το 2019 (upd)

Σύνταξη στα 60 προλαβαίνουν να κλειδώσουν μέσα στην επόμενη τριετία οι ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων με τα νέα όρια ηλικίας, αξιοποιώντας 40 διατάξεις για έξοδο με 25 έως 37 έτη εργασίας.
Πιο εύκολα βγαίνουν όσοι έχουν τα έτη ασφάλισης μέσα στο 2017, με συμπληρωμένη την ηλικία των 55, καθώς το όριο ηλικίας για σύνταξη είναι κάτω από τα 60.

Για το 2018, όπως και για το 2019, οι προϋποθέσεις για να κλειδώσουν την έξοδο στο 60ό έτος απαιτούν περισσότερα χρόνια, όπως 35ετία, 36 και 37 έτη.
Με λιγότερα χρόνια (π.χ. 30 ή 25), οι ηλικίες συνταξιοδότησης είναι μεταξύ 60,2 και 62,6 ετών για πλήρη σύνταξη.
Παράθυρο για άμεση έξοδο υπάρχει όμως στην περίπτωση της μειωμένης σύνταξης, όπου η ηλικία συνταξιοδότησης πιάνεται πιο γρήγορα, καθώς ξεκινά από το 55ο έτος και ευνοεί κυρίως τις γυναίκες ασφαλισμένες σε Ταμεία μισθωτών οι οποίες συμπληρώνουν το 50ό, το 52ο και το 55ο έτος από 19/8/2015 και μετά.
Από το 2020 τα όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη ανεβαίνουν πέραν των 62 και κατά κανόνα οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να συμπληρώνουν είτε 40 χρόνια, για να κρατήσουν το 62ο έτος, διαφορετικά θα αποχωρήσουν στα 63, 65 και στα 67 αν έχουν λιγότερα έτη ασφάλισης.
Για μειωμένη σύνταξη η ηλικία εξόδου καθορίζεται στο 62ο έτος από το 2019-2020 και μετά.
Οι 40 ευνοϊκές ρυθμίσεις αφορούν ασφαλισμένους σε ΙΚΑ, Δημόσιο, Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ για τους οποίους ισχύουν οι κανόνες κατοχύρωσης και θεμελίωσης με βάση το χρόνο ασφάλισης που έχουν έως το 2012 και ανάλογα με την ηλικία που συμπληρώνουν από τις 19/8/2015 και μετά.
Αν δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης έως το 2012, το κλειδί είναι στα πλασματικά έτη, καθώς τους δίνουν 4 και 5 χρόνια επιπλέον, ώστε να κατοχυρώσουν την έξοδο πιο γρήγορα και να αποφύγουν μια μεγάλη αύξηση του ορίου ηλικίας, που φτάνει έως τα 12 χρόνια.

Τι ισχύει ανά Ταμείο

ΙΚΑ
1. Ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα έως το 2011 κατοχυρώνουν το 58ο έτος. Οσοι έχουν την ηλικία των 58 το 2016 αποχωρούν στα 59, δηλαδή το 2017. Οσοι κλείνουν τα 58 το 2017 αποχωρούν με όριο ηλικίας 59,6 ετών. Το 2018 το όριο είναι 60, το 2019 είναι 60,6 ετών και από το 2022 το όριο γίνεται 62.

2. Οσοι είχαν τις 10.500 το 2012 βγαίνουν με το όριο που ισχύει όταν θα κλείσουν το 59ο έτος. Αν κλείνουν τα 59 το 2016, η ηλικία συνταξιοδότησης είναι 59,9 ετών. Αν κλείνουν τα 59 το 2017, η ηλικία εξόδου είναι 60,2 ετών. Το 2018 είναι 60,6 ετών και από το 2022 το όριο είναι 62 ετών.
3. Οσοι συμπληρώνουν τις 10.500 ημέρες από το 2013 έως το 2017 βγαίνουν στα 62 με 12.000 ημέρες, αλλά μπορούν να κερδίσουν ευνοϊκότερα όρια συνταξιοδότησης αναγνωρίζοντας πλασματικούς χρόνους, ώστε να έχουν τις 10.500 ημέρες μέχρι το 2012.

4. Μητέρες με ανήλικο και 5.500 ημέρες ασφάλισης έως το 2010 (το πρώτο ένσημο πριν από το 1993) κατοχυρώνουν το 55ο έτος για πλήρη και το 50ό για μειωμένη. Οσες κλείνουν τα 55 το 2016 βγαίνουν στα 58, ενώ φεύγουν με μειωμένη οποτεδήποτε. Οσες γίνουν 55 το 2017 παίρνουν πλήρη σύνταξη στα 59,6 (και μειωμένη οποτεδήποτε).

5. Μητέρες με ανήλικο και 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2011 (πρώτο ένσημο πριν από το 1993). Πλήρης σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που ισχύει για το 57ο έτος και μειωμένη με το όριο για το 52ο έτος. Ασφαλισμένη 57 ετών το 2017 παίρνει πλήρη στα 60,9 και μειωμένη οποτεδήποτε.

6. Γυναίκες με ανήλικο παιδί το 2012, που συμπλήρωσαν τότε τα 5.500 ένσημα, παίρνουν μειωμένη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν γίνουν 55 ετών και πλήρη με το αντίστοιχο όριο που θα ισχύει όταν κλείσουν τα 60. Μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο για να έχουν τα 5.500 το 2011, οπότε η μειωμένη είναι με το όριο που θα ισχύει όταν κλείνουν τα 52 και η πλήρης όταν κλείνουν τα 57. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη 55 ετών το 2017 που είχε τα 5.500 το 2012 θα πάρει μειωμένη στα 59,6 και πλήρη στα 67, αν δεν έχει 40 χρόνια για να βγει στα 62. Εξαγοράζοντας όμως 300 ένσημα, θα έχει τις 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2011, οπότε κατοχυρώνει το 52ο έτος για μειωμένη, που σημαίνει ότι αποχωρεί άμεσα. Αν επιλέξει να πάρει πλήρη, θα περιμένει το 57ο έτος, που το κλείνει το 2019, και θα συνταξιοδοτηθεί στα 63,3.

7. Γυναίκες με 10.000 ένσημα έως το 2010 παίρνουν πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει για το 57ο έτος. Αν είναι 57 το 2017, βγαίνουν στα 60,9 με πλήρη. Αν είναι 57 το 2018, αποχωρούν στα 62.

8. Γυναίκες με 10.000 ένσημα το 2011 αποχωρούν με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 58 και χρειάζεται να έχουν 400 επιπλέον ημέρες ασφάλισης στην ηλικία συνταξιοδότησης. Παλιά ασφαλισμένη στο ΙΚΑ με 10.000 ένσημα το 2011 και ηλικία 58 το 2017 παίρνει σύνταξη μόλις γίνει 61,5 ετών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εξαγοράζοντας 500 ημέρες για το 2011 μπορεί να βγει στα 59,6, γιατί πάει με ευνοϊκότερα όρια ηλικίας, που ισχύουν για όσους έχουν 10.500 ένσημα έως το 2012.

9. Γυναίκες με 10.000 ένσημα το 2012 παίρνουν πλήρη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 58,5. Ασφαλισμένη που κλείνει τα 58,5 το 2018 θα πάρει πλήρη στα 62,9. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να αναγνωρίσει 500 ένσημα, ώστε να έχει 10.500 το 2012 ή να εξαγοράσει 800 ένσημα για να έχει 10.500 το 2011. Ετσι, θα βγει όταν γίνει 60 ή 60,11 ετών, ανάλογα με το έτος που θα κατοχυρώσει τα 10.500.

10. Γυναίκες με 10.000 ένσημα το 2011 ή το 2012 δικαιούνται μειωμένη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 56 ή 56,5. Με αυτή την ηλικία μετά τις 19/8/2015 παίρνουν μειωμένη από 57,5 ετών, ενώ, αν κλείνουν τα 56 από το 2016 έως το 2019, τότε παίρνουν μειωμένη από τα 58,9 ετών έως 62 ετών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη μειωμένη θα πρέπει να έχουν 100 ένσημα κατ’ έτος την τελευταία πενταετία.

11. Μειωμένη στα 60, άνδρες. Χρειάζεται να έχουν 10.000 ημέρες μέχρι το 2012, εκ των οποίων 100 ανά έτος στην τελευταία πενταετία πριν από το 60ό έτος. Αν η ηλικία των 60 ετών συμπληρώνεται μετά τις 19/8/2015, το όριο για σύνταξη ανεβαίνει σταδιακά στα 62. Αν υπολείπονται, οι 10.000 ημέρες ασφάλισης έως το 2012 συμπληρώνονται από εξαγορά στρατιωτικής θητείας και χρόνους επιδοτούμενης ανεργίας-ασθένειας.

12. Πλήρης στα 60 για τις γυναίκες που είχαν 4.500 ένσημα έως το 2010: Οι ασφαλισμένες (πριν από το 1993 στο ΙΚΑ), που έκλεισαν τα 55 έως το 2010 με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 100 ημέρες ανά έτος από το 2005 έως το 2009, παίρνουν πλήρη στα 60 ή 60,11 ετών με τα νέα όρια ηλικίας. Αν υπάρχουν οι 4.500 έως το 2010, αλλά δεν έχουν τις 100 ανά έτος στην τελευταία 5ετία, μπορούν να αξιοποιήσουν διάστημα επιδοτούμενης ανεργίας και ασθένειας που είναι 200 + 200 ημέρες για κάθε περίπτωση.

Παράδειγμα: ΙΚΑ με 35ετία

• Ασφαλισμένος που έχει σήμερα 35 χρόνια (10.500 ένσημα) και είναι 60 ετών θα πάρει σύνταξη στα 62 και αφού φτάσει στα 12.000 ένσημα. Αλλιώς, πάει για τα 67. Μπορεί να εξαγοράσει όμως 5 έτη, ώστε να έχει 35 έως το 2012, οπότε κατοχυρώνει το νέο όριο ηλικίας που ισχύει για το 59ο έτος. Επειδή έκλεισε τα 59 το 2016, παίρνει σύνταξη στα 59,9, δηλαδή άμεσα, αφού είναι ήδη 60 ετών. Αν δεν κάνει την εξαγορά, θα βγει στα 67.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
10/4/2017