Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προσκαλεί το Ελληνικό Δημόσιο να παραλάβει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το ΙΣΝ προσκαλεί το Ελληνικό Δημόσιο να παραλάβει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
Αύριο, 29 Δεκεμβρίου 2016, το ΙΣΝ θα απευθύνει επίσημα πρόσκληση στο ΕΔ να πιστοποιήσει την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και να ξεκινήσει η παραλαβή του ΚΠΙΣΝ από τον τελικό του ιδιοκτήτη, την ελληνική κοινωνία, μέσω των φορέων που την εκπροσωπούν. 

«Είμαστε υπερήφανοι που παραδίδουμε το ΚΠΙΣΝστον τελικό του ιδιοκτήτη, την ελληνική κοινωνία, με τις υψηλότερες προδιαγραφές και προσδοκίες. Με το ξεκίνημα του νέου έτους, αρχίζει μία νέα εποχή τόσο για το έργο, όσο και για εμάς στο Ίδρυμα, αφού θα έχουμε πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούμε από μακριά την άνθιση του ΚΠΙΣΝ και να συμβάλουμε σε αυτήν όσο μπορούμε, παράλληλα με τις υπόλοιπες δράσεις μας, σε όλο τον κόσμο. Το ΚΠΙΣΝ, εκτός από τη μεγαλύτερη δωρεά του Ιδρύματος, αποτελεί για όλους εμάς στο ΙΣΝ ένα όραμα που έγινε πραγματικότητα και το ίδιο ελπίζουμε να βιώνουν όσοι ήδη το αγκαλιάζουν με την παρουσία τους», αναφέρει ο Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΣΝ.
Με την παράδοση του έργου, το Ίδρυμα προτίθεται να συνεχίσει να υποστηρίζει το ΚΠΙΣΝ έμπρακτα, τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε χρόνια, με δωρεές ύψους έως €50 εκατομμυρίων. Οι δωρεές θα καλύπτουν λειτουργικά έξοδα του οργανισμού ΚΠΙΣΝ ΑΕ, καθώς και έξοδα εκδηλώσεων και προγραμματισμού του ΚΠΙΣΝ. 
Ταυτόχρονα με την παράδοση στο ΕΔ, ξεκινάει σταδιακά η διαδικασία μετεγκατάστασης στο ΚΠΙΣΝ της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ).
Η επίσημη τελετή παράδοσης του ΚΠΙΣΝ θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2017, όπου ο οργανισμός θα παραδώσει τα κλειδιά στους πραγματικούς ιδιοκτήτες του, τους σημερινούς και μελλοντικούς επισκέπτες του.
Μάθετε περισσότερα εδώ http://b.snf.org/2hnWiwJ
Φωτογραφία: Γιώργης Γερόλυμπος
//
The SNF invites the Greek State to accept delivery of the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center
Tomorrow, December 29, 2016, the SNF will extend the official invitation to the GS, in order for the latter to certify the completion of the construction works and to initiate the delivery process of the SNFCC to its final owner, the Greek society, through the entities representing it.
Andreas Dracopoulos, Co-President of the SNF stated: “We are proud to deliver the SNFCC to its final owner, the Greek society, with the highest standards and expectations. With the start of the New Year, a new era begins, both for the project and for all of us at the Foundation. We will now be able to remotely witness the growth of the SNFCC and contribute to it, to the best of our abilities, alongside our other grantmaking around the world. Apart from being the Foundation’s largest single grant, the SNFCC is a dream come true, something we wish to share with all those already embracing it with their presence.”
Upon the delivery of the project, the Foundation intends to continue to actively support the SNFCC, at least for the next five years, with grants of up to €50 million. These grants will cover operating expenses for SNFCC SA, as well as programming and event costs for the SNFCC.
Along with the delivery to the GS, the relocation process of the National Library of Greece (NLG) and the Greek National Opera (GNO) to the SNFCC also begins.
The official delivery ceremony is scheduled to take place on February 23, 2017, when the SNFCC will hand over the keys to its real owners, its present and future visitors.
Find out more http://b.snf.org/2hspDcO
Photo: Yiorgis Yerolymbos