Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

ΟΑΕΕ: Ανάρτηση εισφορών 4ου διμήνου 2016 στον «Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου»

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Οι εισφορές του 4ου διμήνου 2016 έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή υπηρεσία Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου, που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) (www.oaee.gr - Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες - Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου - Οφειλές).

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, για την πρόσβαση στη νέα υπηρεσία απαιτείται προηγούμενη πιστοποίηση του χρήστη-ασφαλισμένου, με χρήση των κωδικών TAXISnet και εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ο χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά για την οφειλή του, να αντλήσει την ταυτότητα πληρωμής της οφειλής ή να εκτυπώσει την απόδειξη πληρωμής.
Ο ΟΑΕΕ καλεί τους ασφαλισμένους να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες που προσφέρονται.

ΕΘΝΟΣ
7/9/2016