Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

Η αλήθεια για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό κόσμο

Τα έργα και οι ημέρες των κυβερνήσεων της Νέας ∆ημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είχαν τελικά ως αποτέλεσμα την εκτόξευση του δημόσιου χρέος στα ύψη, την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων και το φόρτωμα των βαρών στις πλάτες των μικρομεσαίων εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών.

 Η οικονομία της ελληνικής υπαίθρου αποδιαρθρώθηκε υπό την πίεση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της ευρωπαϊκής και εγχώριας ελίτ και των πολιτικών τους διαχειριστών. Οι παραγωγοί οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο. Παρά τα ποικίλα κοινοτικά πλαίσια στήριξης που πέρασαν, τα δις πόρων που εκταμιεύτηκαν, τα εξαιρετικά εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά της χώρας μας και την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της, ο τομέας της αγροτικής οικονομίας βρέθηκε σε πλήρη αποδιάρθρωση. Και όμως, εμπορικοί, επιχειρηματικοί και επενδυτικοί όμιλοι, καθώς και ορισμένοι παράγοντες του πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου στην πόλη και το χωριό ευνοηθήκαν καθοριστικά, αποκόμισαν πλούσια ελέη με διάφορες τεχνικές της εξουσίας και την καθοριστική ευνοϊκή αντιμετώπιση των κυβερνήσεων Ν∆ και ΠΑΣΟΚ. Tα έργα και τα αποτελέσματα τους, ό,τι κι αν κάνουν επικοινωνιακά δεν κρύβονται, αφού σε συνθήκες κρίσης σαν την σημερινή, τα επιτείνουν ραγδαία, δυστυχώς όχι μόνο επί αδίκων αλλά και επί δικαίων.

Η κυβέρνηση, αντιμέτωπη με την παραγωγική και κοινωνική διάλυση του αγροτικού τομέα και υπό το βάρος πολιτικών και οικονομικών εκβιασμών, κλήθηκε να επιλύσει ταχύτατα τα προβλήματα της αγροτικής οικονομίας και να εξοφλήσει υποχρεώσεις παρελθόντων ετών (ακόμα και από το 2008). Αναγκάστηκε να ρυθμίσει θεσμικές και κανονιστικές εκκρεμότητες επείγοντος χαρακτήρα από αβλεψίες πολλών, προκειμένου να παραμείνει σήμερα στην παραγωγή ο αγροτικός πληθυσμός και ταυτόχρονα να αμβλύνει τις επιπτώσεις από τις δεσμεύσεις της «συμφωνίας», ιδίως για τους πολλούς και οικονομικά αδύναμους. Η κυβέρνηση κράτησε ζωντανή τη χρηματοδότηση και την προοπτική, ενώ ταυτόχρονα, διατήρησε ενεργά τα αγροτικά προγράμματα και τις ενισχύσεις. Είναι αποφασισμένη να τα βελτιώσει, και να αγωνιστεί μαζί με τους άλλους λαούς της Ευρώπης για μια πιο δίκαιη ανάπτυξη. Μεριμνά για τα πιο αδύναμα αγροτικά στρώματα, ενδυναμώνοντας την κοινωνική αλληλεγγύη, λύνοντας ταυτόχρονα χρονίζοντα προβλήματα. Γιατί θεωρούμε χρέος μας και επείγουσα ανάγκη την επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας και την παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα:
• με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης,
 • υπό το φως των σύγχρονων εξελίξεων
• με τη ματιά στραμμένη στο μέλλον


Ολόκληρο το κείμενο ΕΔΩ