Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016

«Κανόνι» και από την Mamidoil Jetoil

Aίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα κατέθεσε στις αρχές Ιουνίου η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών «Mamidoil Jetoil», που απασχολεί περίπου 160 εργαζόμενους, καθώς αντιμετώπιζε οφειλές προς τις τράπεζες και ιδιαίτερα προς τα διυλιστήρια.
Η εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Μαμιδάκη ζητάει δικαστική προστασία από τους πιστωτές προκειμένου να
εφαρμόσει σχέδιο εξυγίανσης, το οποίο προβλέπει την αποπληρωμή των οφειλών σε βάθος 17ετίας,σύμφωνα με την πρόταση.
Στην αίτησή της επικαλείται πρόβλημα ρευστότητας, ενώ οι υποχρεώσεις προς τους πιστωτές και το Δημόσιο έφταναν στο τέλος του 2015 τα 314 εκατ. ευρώ (από αυτά 173 εκατ. σε τράπεζες και 78 σε προμηθευτές) και τα ταμειακά διαθέσιμα περί τα 600.000 ευρώ, ενώ οι απαιτήσεις από πελάτες και άλλους. ήταν 174 εκατομμύρια.
Η «Mamidoil Jetoil» κατέχει μερίδιο 9 % στην εσωτερική αγορά, με δίκτυο 600 πρατηρίων και διαθέτει μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.
Τον τελευταίο χρόνο έχασε το σύνολο των πρατηρίων καυσίμων με το οποίο συνεργαζόταν και έχει διατηρήσει πλέον ως κύρια δραστηριότητα τις αποθήκες καυσίμων στη Βόρεια Ελλάδα.
Ιδρύθηκε το 1974 και δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών στην Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, το Κόσσοβο και τα Σκόπια. Εκτός από τα πρατήρια, ιδιόκτητα και συνεργαζόμενα, διαθέτει στόλο 33 βυτιοφόρων και 7 πλοιαρίων, ενώ
Η αγορά καυσίμων κατέγραψε πτώση άνω του 42% στο διάστημα 2009-2013, εξαιτίας της ύφεσης αλλά και της αύξησης της φορολογίας. Ανέκαμψε μερικώς κατά τη διετία 2014 – 2015, ενώ οι τάσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2016 ήταν επίσης πτωτικές.
Θυμίζουμε ότι σήμερα δεκτές έγιναν οι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων του ομίλου Μαρινόπουλου θέτοντάς τον σε καθεστώς προστασίας έναντι των πιστωτών της μέχρι τη συζήτηση των κύριων προσφυγών για υπαγωγή στο άρθρο 99 στις 21/9.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
1/7/2016