Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

Στη δημοσιότητα τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου - Λίστες με εταιρείες και φυσικά πρόσωπα

Ο μεγαλύτερος οφειλέτης είναι η εταιρεία Ακρόπολις χρηματιστηριακή που χρωστά στο δημόσιο 8,54 δισ. ευρώ και ακολουθεί η Ολυμπιακή Αεροπορία με 1,36 δισ. ευρώ - Συνολικά 66 εταιρείες και 19 φυσικά πρόσωπα χρωστούν πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ 
 Στη δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων έχουν ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς το Δημόσιο άνω των 150.000 ευρώ προχώρησε σήμερα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Πρόκειται για οφειλές, η καταβολή των οποίων καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.
Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) η ανάρτηση έγινε  στο πλαίσιο εμπέδωσης της φορολογικής δικαιοσύνης έναντι των συνεπών φορολογουμένων, καθώς και φορολογικής συμμόρφωσης.

Στον ιστότοπο της ΓΓΔΕ βρίσκονται τα ονόματα εκείνων των οφειλετών, που είχαν λάβει από τις υπηρεσίες ειδοποιητήρια e-mail για να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, για τις οποίες έχει χορηγηθεί στον οφειλέτη διευκόλυνση για τμηματικές καταβολές του χρέους του και με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι συνεπής με τους όρους της, καθώς και όταν -με δικαστική απόφαση- έχει διαταχθεί αναστολή της καταβολής των οφειλών αυτών.
Επίσης, ακολουθώντας σχετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εξαιρούνται οι οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα), των οποίων η οριστικοποίηση της οφειλής δεν έχει τελεσιδικήσει μέχρι σήμερα.

Ο μεγαλύτερος οφειλέτης είναι η εταιρεία Ακρόπολις χρηματιστηριακή που χρωστά στο δημόσιο 8,54 δισ. ευρώ και ακολουθεί η Ολυμπιακή Αεροπορία με 1,36 δισ. ευρώ.
Συνολικά 66 εταιρείες χρωστούν πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ ενώ αντίστοιχα στην λίστα των φυσικών προσώπων 19 άτομα χρωστούν πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.


Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών προσώπων
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές νομικών προσώπων

Η ΑΥΓΗ
7/7/2016