Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016

Στήριξη της βαμβακοκαλλιέργειας με εθνικό σχέδιο δράσης

Ο υπουργός έθεσε το συγκεκριμένο αίτημα, δεδομένης της μεγάλης σημασίας της συγκεκριμένης καλλιέργειας, καθώς το βαμβάκι αποτελεί κρίσιμο εθνικό προϊόν με σημαντικές εξαγωγές, οι εισροές των οποίων αγγίζουν το μισό δισ. ετησίως στηρίζοντας πολλές θέσεις εργασίας σε όλα τα επίπεδα...

Πρόταση κατάρτισης αναλυτικού οδικού χάρτη και εισήγηση βασικών προτάσεων για την εφαρμογή Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη βαμβακοκαλλιέργεια ζήτησε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μ. Μπόλαρης από το Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος.Ο υπουργός έθεσε το συγκεκριμένο αίτημα, δεδομένης της μεγάλης σημασίας της συγκεκριμένης καλλιέργειας, καθώς το βαμβάκι αποτελεί κρίσιμο εθνικό προϊόν με σημαντικές εξαγωγές, οι εισροές των οποίων αγγίζουν το μισό δισ. ετησίως στηρίζοντας πολλές θέσεις εργασίας σε όλα τα επίπεδα, αλλά και της χαμηλής ανταγωνιστικότητας, που θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας. Ωστόσο, υπάρχει αυξημένη ζήτηση για ελληνικό ποιοτικό βαμβάκι από τις διεθνείς αγορές και τις κλωστοϋφαντουργίες ποιοτικών προϊόντων.


Παράλληλα, ζητείται από το Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης στην Καρδίτσα να προτείνει άμεσα την πιλοτική εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης μικρής κλίμακας για τον σχηματισμό Ομάδων Βαμβακοπαραγωγών με στόχο τη δημιουργία πρότυπου σχήματος οργάνωσης παραγωγής και σκοπό την παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος ποιότητας.
Επίσης, ενεργοποιούνται οι απαραίτητες συνέργειες με τα συναρμόδια υπουργεία, τις οργανώσεις παραγωγών, τη νέα Διεπαγγελματική Βάμβακος και τους φορείς της αλυσίδας παραγωγής, μεταποίησης κι εμπορίας του προϊόντος.

- Εξάλλου την επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος για την απόκτηση τίτλων κυριότητας αγροτεμαχίων στους ακτήμονες κτηνοτρόφους της Αιανής Κοζάνης έπειτα από 60 χρόνια χρήσης, που αφορά 117 μικρές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και 1.170 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, προωθεί ο Μ. Μπόλαρης.


Η ΑΥΓΗ 
2/7/2016