Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

Ανάρτηση από τον ΟΑΕΕ των εισφορών 3ου διμήνου 2016 στον «Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου»

Οι εισφορές του 3ου διμήνου 2016 έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή υπηρεσία Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου, που παρέχεται, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΕ (www.oaee.gr → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου → Οφειλές), όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Για την πρόσβαση στη νέα υπηρεσία, απαιτείται προηγούμενη πιστοποίηση του χρήστη - ασφαλισμένου, με χρήση των κωδικών Taxisnet και εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ο χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά για την οφειλή του, να αντλήσει την ταυτότητα πληρωμής της οφειλής ή να εκτυπώσει την απόδειξη πληρωμής.
Ο ΟΑΕΕ καλεί τους ασφαλισμένους να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες που προσφέρονται.
eleftheria
7/7/2016