Πρόκειται για μια παράσταση που στοχάζεται πάνω στο κεντρικό